Bānītis
Latviski | Lietuvių | Eesti | Русский | English
Stūris Stūris
Stūris Stūris
Aktualitātes
Jaunumi
Pasākumu kalendārs
Projekti
Regulārie pārvadājumi
Kustības saraksts
Biļešu cenas
Tūristiem
Bānītis piedāvā
Apskates objekti
Naktsmītnes, ēdināšana
Bānīša pirts
Suvenīri
Par bānīti
Līnija
Ritošais sastāvs
Vēsture
Attēlu galerija
Par uzņēmumu
Brīvprātīgie atbalstītāji
Brīvprātīgo blogs
Saites
Kontakti
Kā mūs atrast
Stūris Stūris
Projekti

Pārrobežu industriālā mantojuma projekts

INTERREG Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 2017. gada maijā sākās projekta Industriālā mantojuma atdzīvināšana tūrisma attīstībai (Revival of Industrial heritage for tourism development) īstenošana. Projekta sadarbības partneri ir Kurzemes, Vidzemes un Rīgas plānošanas reģioni, kā arī  Rietumigaunijas un Dienvidigaunijas tūrisma asociācijas, iesaistot projekta īstenošanā 26 industriālā mantojuma objektu apsaimniekotājus. Kopējais projektā plānotais ieguldījums ir 1 143 135.40 EUR, kas tiek finansēti no INTERREG Igaunijas - Latvijas programmas līdzekļiem, piesaistot pašvaldību, objektu apsaimniekotāju un valsts līdzfinansējumu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 971 665.09 EUR un projekta partneru līdzfinansējums ir 171 470.31 EUR.

Mērķis:
Atdzīvināt industriālo mantojumu tūrisma attīstībai:
1. veicinot izpratni par industriālā mantojuma vērtībām un nozīmi tūrisma piedāvājuma dažādošanai projekta reģionos;
2. izveidojot sadarbības tīklu starp iesaistītajām pusēm tūrisma un industriālā mantojuma sfērā, kā arī veidot sadarbību ar Eiropas Industriālā mantojuma tīkliem;
3. attīstot industriālā mantojuma objektus par pievilcīgām tūrisma vietām, kas atbilst ceļotāju vajadzībām;
4. reklamējot industriālā mantojuma tūrisma vietas ārvalstu un vietējiem ceļotājiem.

Rezultāti:
1. Veicināta industriālā mantojuma iekļaušana tūrisma apritē, tādā veidā dažādojot tūrisma piedāvājumu projekta reģionos – Kurzemē, Vidzemē, Rīgas reģionā, Dienvid- un Rietumigaunijā;
2. Pārņemta labā prakse no Starptautiskiem un Eiropas sadarbības tīkliem par industriālā mantojuma saglabāšanu un efektīvu izmantošanu tūrismā – 1 pieredzes apmaiņas vizīte, 5 apmācību pasākumi, Praktiska Rokasgrāmata;
3. Uzlaboti un pilnveidoti 26 industriālā mantojuma objekti, padarot tos par pievilcīgiem tūrisma objektiem;
4. Izstrādāti 5 “tematiski un atraktīvi stāsti” (par bij. ražotnēm, ūdensdzirnavām, elektrības stacijām, ūdenstorņiem, bij. dzelzceļa līnijām un dzelzceļa stacijām, bākām), lai pievērstu ceļotāju uzmanību un veicinātu tos iegriezties industriālā mantojuma objektos;
5. Ieviestas mārketinga aktivitātes.

Viens no projekta partneriem ir SIA Gulbenes-Alūksnes bānītis – dzelzceļa operatorkompānija, kura veic pārvadājumus un sniedz tūrisma pakalpojumus izmantojot kultūrvēsturisko Gulbenes-Alūksnes šaursliežu dzelzceļa infrastruktūru. Šī dzelzceļa centrālais objekts un ekskursiju sākuma punkts ir Gulbenes depo, tālab projekta ietvaros depo pirmā stāva telpas tiks renovētas un piemērotas tūristu apkalpošanai. Depo izveidotā ekspozīciju un reklāmas video stāstīs par Baltijas valstīs vienīgo vispārējās lietošanas šaursliežu dzelzceļu un tūrisma iespējām šajā Vidzemes daļā.

Papildus tam, izmantojot projekta finansējumu uzbūvēs 20. gs. sākuma retas konstrukcijas šaursliežu drezīna, ar kuru tūristi varēs vizināties Gulbenes depo sliežu ceļos. Neviena šāda tipa drezīna līdz mūsdienām nav saglabājusies, tāpēc tā tiks izgatavota pamatojoties uz vēsturiskiem attēliem.

2017. gada nogalē SIA “ĪVE” tika izgatavota drezīnas koka konstrukcijas virsbūve.

Renovētās depo telpas un drezīna tiks pabeigta līdz 2018. gada tūrisma sezonas sākumam.

Šī mājaslapa atspoguļo tās autoru viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Projekta mājaslapa: https://estlat.eu/en/estlat-results/industrial-heritage.html

Interreg logo

Gulbenes depo pirmais stāvs pirms renovācijas
Gulbenes depo pirmais stāvs
pirms renovācijas

Sienas gleznojums Gulbenes depo koridorā 2018. gada 23. martā
Sienas gleznojums Gulbenes depo koridorā
2018. gada 23. martā

20. gs. sākuma rokas drezīna
20. gs. sākuma rokas drezīna

Pēc vēsturiskiem attēliem izgatavotais drezīnas rasējums
Pēc vēsturiskiem attēliem izgatavotais
drezīnas rasējums

Rokas drezīnas koka konstrukcijas virsbūve 2018. gada 13. janvārī
Rokas drezīnas koka konstrukcijas virsbūve
2018. gada 13. janvārī

Kalnienas stacijas ēkas restaurācija

Kopš 2011. gada SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" sadarbībā ar Latvijas Industriālā mantojuma fondu veic Kalnienas stacijas pasažieru ēkas un pagraba atjaunošanu. Darbi tiek veikti ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI), Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF), kā arī VAS "Latvijas dzelzceļš" un citu sponsoru atbalstu.

Šajā laikā veikta ēkas pamatu nostiprināšana un hidroizolācija, kā arī guļbūves ārsienu satrupējušo apakšējo vainagu nomaiņa un protezēšana. Pēc galvenās fasādes logu un durvju restaurācijas uzsākta ēkas fasāžu apšuvuma atjaunošana, tajā skaitā atjaunoti fasāžu dekoratīvie elementi, daļa no kuriem restaurēti, bet pārējie izgatavoti no jauna pēc veco parauga.

2012. - 2013. gadā uzsākti restaurācijas darbi arī iekštelpās - 3. klases uzgaidāmajā telpā un vējtverī. Nomainīti guļbūves satrupējušie starpsienu apakšējie vainagi, atsegtas aiznagloto durvju vietas, un divās telpās ieklāts jauns dēļu grīdas segums. Atjaunotas senās durvju ailas un izgatavotas jaunas durvis.

Paralēli stacijas pasažieru ēkas atjaunošanas darbiem 2012. gada vasarā tika veikta arī mūra pagraba galvenās fasādes pārmūrēšana.

2014. gadā rekonstruēta ēkas oriģinālā jumta konstrukcija, kā arī atjaunoti dūmeņi un ieklāts jauns jumta segums.

2015. gadā ar VKKF atbalstu tika izstrādāts ēkas interjera projekts, kā arī atjaunota grīda stacijas kases telpā. 2016. gadā, izmantojot VKPAI Glābšanas programmas līdzfinansējumu, tika restaurēti logi ēkas ziemeļu fasādē un papildus tam atjaunotas zudušās podiņu krāsnis stacijas dienesta un uzgaidāmajās telpās. Savukārt 2017. gadā pabeigts apšuvums ēkas trim fasādēm.

Ēkas restaurācijas darbi tiek turpināti pieejamā finansējuma ietvaros. Stacijas ēkas arhitektonisko veidolu paredzēts atjaunot tuvu tam izskatam, kāds tas redzams 20. gs. sākuma attēlā. Pēc ēkas restaurācijas darbu pabeigšanas stacijas uzgaidāmajās un kases telpās iekārtos vēsturisku ekspozīciju, bet dzīvojamajā daļā - telpas dzelzceļa voluntieriem.

Projektu atbalsta:

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas logo Valsts Kultūrkapitāla fonda logo VAS "Latvijas dzelzceļš" logo

Kalnienas stacijas ēka 20. gs. sākumā
Kalnienas stacijas ēka
20. gs. sākumā

Skats uz atjaunoto pagrabu 2012. gada 4. oktobrī
Skats uz atjaunoto pagrabu
2012. gada 4. oktobrī

Atjaunotā grīda stacijas kases telpā 2015. gada 15. novembrī
Atjaunotā grīda stacijas kases telpā
2015. gada 15. novembrī

Kalnienas stacijas ēka 2017. gada 23. decembrī
Kalnienas stacijas ēkas atjaunošana
2011. - 2017. gadā

Tvaika lokomotīves Gr‑319 restaurācija

Laikā no 2007. līdz 2014. gadam Gulbenes depo tika veikta tvaika lokomotīves Gr‑319 restaurācija, kuru uz līguma pamata Lavasāres muzejdzelzceļš ir nodevis SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis". Gr sērijas tvaika lokomotīve būvēta Vācijā 1951. gadā un kopš 1990. gadiem lokomotīve atradās Lavasāres muzejdzelzceļa kolekcijā.

Lokomotīve pirms restaurācijas tika pilnībā izjaukta. Tās sastāvdaļas un trūkstošās detaļas tika atjaunotas pēc vēsturiskajiem rasējumiem. Vispirms tika atjaunots lokomotīves tenderis, kura rāmja remonta ietvaros pirmo reizi Gulbenes depo darbinieki no jauna apguva un veica karsto kniedēšanu. Balstoties uz rūpnīcas rasējumiem gandrīz pilnībā atjaunota oriģinālā lokomotīves bremžu sistēma un elektrosistēma, kura vēlākās ekspluatācijas laikā ir tikusi demontēta.

Sarežģītākie darbi bija lokomotīves riteņpāru un dīsteļu remonts, kā arī bukšu regulēšana, ar kuru noslēdzās ritošās daļas remonts.

Darbietilpīgākais process bija tvaika katla atjaunošana. Katlam veikta sieniņu biezuma un stiprības pārbaude, nomainītas visas liesmu un dūmcaurules, izgatavoti pilnīgi jauni pārkarsētāja elementi, kā arī degtuves balsti un ārdi; izremontēta katla armatūra - regulators, svilpe, drošības vārsti, oriģinālā tvaika sadales kolonna, oriģinālie inžektori, mērstikls; izgatavotas jaunas pilnīgi visas katla ārējās caurules, kā arī jauns katla apšuvums. Katla cauruļu sienu remonta laikā izmantota speciāli konstruēta slīpmašīna un apgūta katla kniedēšanas tehnoloģija, ar kuras palīdzību nomainītas vairāk nekā 40 bojātās kniedes.

Lokomotīvi restaurēja SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis" speciālisti, un tikai atsevišķus specifiskus darbus, piemēram, riteņpāru apskati un apvirpošanu, bremžu gaisdaļu pārbaudi u. tml., veica specializētie uzņēmumi.

2014. gada 13. maijā notika atjaunotās tvaika lokomotīves prezentācija un Gr‑319 lokomotīvei tika dots vārds - "Ferdinands".

Projektu atbalsta:

VAS "Latvijas dzelzceļš" logo SIA "LDz Ritošā sastāva serviss" logo SIA "LDz Cargo" logo Rīgas laku un krāsu rūpnīcas logo

Restaurācijas process 2010. gadā
Restaurācijas process 2010. gadā

Izremontētais lokomotīves katls 2011. gadā
Izremontētais lokomotīves katls
2011. gadā

Lokomotīves tenderis pēc restaurācijas pabeigšanas 2011. gadā
Lokomotīves tenderis pēc restaurācijas
pabeigšanas 2011. gadā

Tvaika lokomotīves prezentācija 2014. gada 13. maijā
Tvaika lokomotīves prezentācija
2014. gada 13. maijā

Stūris Stūris
SIA "Gulbenes - Alūksnes bānītis"
Viestura iela 16G, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
64473037, info@banitis.lv